Kontaktné informácie

 

FECHO, s.r.o.

Severná 402,
080 06 Vyšná Šebastová
IČO: 36490547
IČ DPH: SK2021775030
OR OS v Prešove Oddiel Sro vl. č. 14626/P

VÝROBA

Peter Luca
0907 411 530
fecho@fecho.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR