NÁVRH: INTERIÉR SPÁLNE V SÍDLISKOVOM PANELÁKU.

NÁVRH VERONIKA BEBKOVÁ