V SPOLUPRÁCI S FIRMOU BeA Slovensko, spol.s r.o. a PÁNMI Z HAFELE

V spolupráci s firmou BeA Slovensko, spol.s r.o.  a pánmi z HAFELE sme absolvovali  školenie o systéme osvetlenie nábytku a bytového zariadenia LOXX (HAFELE) priamo na palube LOXX mobilu.